Ανακαλύψτε την πλούσια γεύση του καλού espresso. Αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι η ποιότητα και το ιδιαίτερο χαρμάνι από κόκκους που εισάγουμε από τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Γουατεμάλα, την Ινδία και την Κούβα. Πρόκειται για ειδικά επιλεγμένες φυτείες που παράγουν κόκκους αποκλειστικά για εμάς εδώ και τρεις αιώνες.
Ασύλληπτο άρωμα, χαμηλή οξύτητα, βελούδινη γεύση.

Όροι χρήσης

1. Όροι Χρήσης
Η πρόσβαση και η χρήση του https://caffedeldogestores.gr/ παρέχεται από το Caffe Del Doge με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Με την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου, δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους. Λάβετε υπόψη ότι οι όροι αυτοί ενδέχεται να αλλάζουν κατά διαστήματα, επομένως πρέπει να ελέγχονται τακτικά. Η συνεχής χρήση του ιστότοπου θεωρείται αποδοχή των ενημερωμένων ή τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων.


2. Χρήση του ιστότοπου
Αναγνωρίζετε ότι θα χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς, για προσωπική ή εσωτερική χρήση της επιχείρησής σας.


3. Πνευματική ιδιοκτησία
Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στο Caffe Del Doge ή στους δικαιοπαρόχους της. Όλες οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε πρωτότυπο υλικό πρέπει να διατηρηθούν.
Αυτός ο ιστότοπος δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί, αποσυναρμολογηθεί, αποσυντεθεί ή να αναστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Κανένα μέρος της ιστοσελίδας δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη ρητή άδειά μας.


4. Διαθεσιμότητα
Παρόλο που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι η διαθεσιμότητα του ιστότοπου θα παραμένει υψηλή και να διατηρηθεί η συνέχεια του, το Διαδίκτυο δεν είναι πάντα ένα σταθερό περιβάλλον και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Η πρόσβαση στον ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης ή επισκευής του συστήματος ή για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας. Δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν αποτυχία παροχής ή καθυστέρησης στην παροχή μιας υπηρεσίας μέσω αυτού του ιστότοπου η οποία προκύπτει από τυχόν περιστατικά πέρα από τον εύλογο έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των
περιστατικών ανωτέρας βίας, καταστροφή συστημάτων ή πρόσβαση στο δίκτυο, πυρκαγιά, έκρηξη ή ατύχημα, αποτυχία οποιουδήποτε τρίτου τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή παρόχου υπηρεσιών.

 5. Επιτρεπόμενη χρήση
Σας παραχωρούμε άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να μην διανείμετε οποιοδήποτε μέρος ή τμήματα του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του περιεχομένου του ιστότοπου, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότησή μας.
 • Να μη τροποποιήσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου.
 • Μην απενεργοποιήσετε ή παρέμβετε σε οποιεσδήποτε λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια του ιστότοπου.
 • Να μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή ενδέχεται να επηρεάζει την πρόσβαση του χρήστη.
 • Μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος, δυσφημιστικός, ενοχλητικός, καταχρηστικός, δόλιος ή άσεμνος ή ακατάλληλος.


Οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω όρων συνιστά παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων του ιστότοπου.


6. Παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων του ιστότοπου
Εάν θεωρήσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης που είναι αποδεκτοί από τον ιστότοπο, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες που θεωρούμε ότι είναι κατάλληλες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, όπως:

 • Έκδοση προειδοποίησης προς εσάς.
 • Δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας για την επιστροφή όλων των εξόδων που προκύπτουν από
  την παραβίαση.
 • Τη μεταβίβαση των ανάλογων πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπου νομίζουμε ότι
  είναι απαραίτητη.

 Εξαιρούμε την ευθύνη για ενέργειες που έχουν ληφθεί σε περίπτωση παραβίασης των αποδεκτών όρων χρήσης αυτού του ιστότοπου. Οι απαντήσεις που περιγράφονται παραπάνω δεν είναι περιοριστικές και
μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρούμε λογική.


7. Αποποίηση ευθυνών
Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Ο ιστότοπος παρέχεται με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση όμως, λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για
την προστασία των χρηστών του ιστότοπου από οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό ή περιεχόμενο, ωστόσο το Caffe Del Doge δεν εγγυάται σε οποιαδήποτε περίπτωση ότι ο ιστότοπος είναι πλήρως απαλλαγμένος από κακόβουλο λογισμικό ή ιούς ή άλλου είδους στοιχεία που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό και στο περιεχόμενο των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε δεδομένο ότι εφαρμόζετε στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπο κατάλληλες και επαρκείς διαδικασίες, προστασίας, ελέγχου και αποκατάστασης από παραβιάσεις, κακόβουλο λογισμικό, ιούς και άλλα στοιχεία ώστε να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις για την ακρίβεια και την ασφάλεια της εισόδου και εξόδου δεδομένων.
Το Caffe Del Doge δεν ευθύνεται για ζημιές, απώλειες (άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες), δαπάνες, υποχρεώσεις, απώλεια κερδών ή έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες που παρέχονται ή διατίθενται μέσω του ιστότοπου.


8. Σύνδεσμοι προς και από Άλλους Ιστότοπους
Σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας και δεν
αντιπροσωπεύουν καμία έγκριση. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων και ως εκ τούτου δεν παρέχουμε εγγυήσεις ή ισχυρισμούς ως προς το περιεχόμενό
τους ούτε το Caffe Del Doge έχει καμία ευθύνη σε σχέση με οποιοδήποτε από αυτά (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ευθύνη που προκύπτει από τυχόν ισχυρισμούς ότι το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή τα δικαιώματα κάποιου προσώπου ή είναι άσεμνο, δυσφημιστικό ή σκανδαλώδες).


9. Προσωπικά Δεδομένα
Το Caffe Del Doge θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (“GDPR”) και τους πρόσθετους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πολιτική απορρήτου του ιστότοπου μας εδώ: